ההדגמה במשתלה ״שתיל״ מאפשרת ללקוח להתרשם מהצמחים בצורתם הסופית ולהכיר צמחים פחות מוכרים.

למידע אודות ביקורים במשתלה ראו באתר האינטרנט:
http://www.shatil.co.il/Us.htm

Take A Walk In the Beautiful Garden

Shatil Garden